Garantie en defecten

Bij KERSTwinQel heeft u recht op garantie. Lees hier alles over wanneer u wel of geen garantie krijgt. En de procedure die u doorloopt met retourzending in onze winQel. Soms zitten er kosten aan verbonden. Laat u eerst informeren.

Garantietermijn

KERSTwinQel.nl leeft de conformiteitseis uit de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en het Burgerlijk Wetboek na. Wij staan voor deugdelijke producten. U mag verwachten dat een door ons geleverd product naar de redelijke verwachtingen fungeert. Mocht uw product defect raken, dan kunt u natuurlijk ook op ons rekenen. Daarnaast is op al onze producten ook een garantie van de leverancier van toepassing. KERSTwinQel heeft geen eigen reparatiedienst en laat defecte producten altijd herstellen door de leverancier.

Antwoordnummer

Voordat u een artikel retour zendt, kunt u gebruik maken van ons gratis antwoordnummer. Voor meer informatie over een retourzending kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice.

Uitgesloten van garantie

Er zal geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen

  • als er slijtage heeft plaatsgevonden die als normaal beschouwd kan worden
  • als er niet kan worden aangetoond dat het product bij deze winQel gekocht is
  • als het product niet volgens beschrijving gebruikt is
  • als het product beschadigt is door grof gebruik, onachtzaamheid of nalatig onderhoud

Garantieprocedure

Wilt u gebruik maken van uw garantie? Dan vragen wij u het volgende stappenplan aan te houden. Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen.

Meld bij onze klantenservice dat u een artikel retour wilt sturen

  • U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw verzoek.
  • U ontvangt via e-mail instructies voor de verzending van het artikel.
  • Na ontvangst van uw zending, stuurt KERSTwinQel.nl een ontvangstbevestiging via e-mail .
  • Wij onderzoeken uw klacht en stellen zo snel mogelijk een oplossing voor.

Kosten

U kunt gebruikmaken van ons gratis antwoordnummer. Standaard verzending kost u dus niets. KERSTwinQel.nl draagt ook de kosten van de retourzending van het gerepareerde of vervangende product.

Mochten er onderzoekskosten moeten worden gemaakt voor een product of onderdeel van het product dat buiten de garantie valt dan komen de kosten voor rekening van de koper.

Mochten er aan het herstellen van het defect kosten zijn verbonden dan wordt de koper hiervan verwittigd . Wanneer de koper niet schriftelijk akkoord gaan met de reparatiekosten dan krijgt de koper het product retour tegen de gemaakte onderzoekskosten.